عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

زينهار از دشمنى با يكديگر

رسول خدا صلي الله عليه و آله : از اختلاف ميان خود بپرهيزيد ، كه زداينده حديث ] ايمان] است .

پرینت احادیث

سُنن أبى داوود ـ به نقل از ابو دردا ـ : پيامبر خدا فرمود : «هان ! شما را از آنچه [ثوابش ]از درجه روزه ، نماز و صدقه برتر است ، خبر دهم ؟» .
گفتند : آرى .
فرمود : آن ، آشتى ميان افراد است ؛ چرا كه اختلاف ، زداينده [ايمان ]است» .

پرینت احادیث

الزهد ابن مبارك ـ به نقل از سعيد بن مُسيَّب ـ : پيامبر خدا فرمود : «هان ! شما را از چيزى كه بهتر از نماز و روزه بسيار است ، خبر دهم ؟» .
گفتند : آرى ! اى پيامبر خدا .
فرمود : «آشتى ميان افراد . از دشمنى بپرهيزيد ، كه زداينده [ايمان ]است .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هان ! دشمنى با يكديگر ، زداينده است . مقصودم زداينده مو نيست ، كه زداينده دين است .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : بيمارى امّت ها به سوى شما خزيده است ؛ حسادت و دشمنى اى كه زداينده است . نمى گويم مو را مى زدايد ؛ بلكه دين را مى زدايد .

پرینت احادیث

المُستدرَك على الصحيحَين ـ به نقل از ابو هريره ـ : از پيامبر خدا شنيدم مى فرمود : «امّت من به زودى به بيمارى امّت ها دچار مى شوند» .
پرسيدند : اى پيامبر خدا ! بيمارى امّت ها چيست ؟
فرمود : «سرمستى ، ناسپاسى ، نازيدن به بسيارى مال و فرزند ، فزونى جويى بر يكديگر در دنيا، و دشمنى و حسادت به يكديگر، تا آن كه به سركشى مى انجامد».

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : از دشمنى با خويشاوندان مؤمن خود بپرهيزيد، كه دين زداست.

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : اى بندگان خدا! برادر باشيد و با يكديگر دشمنى و كينه توزى مكنيد . در پىِ درستى و استوارى باشيد و در كارها ميانه روى كنيد و [در اين صورت] ، بر شما مژده باد !

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : از يكديگر مَبُريد و به يكديگر پشت مكنيد و با يكديگر دشمنى و حسادت مورزيد و با هم برادر باشيد .

پرینت احادیث

المُعجم الكبير ـ به نقل از ابن عباس ـ : پيامبر صلي الله عليه و آله بر منبر فرمود : «هان ! شما را از شريرانتان خبر دهم؟» .
گفتند : آرى ، اى پيامبر خدا ، اگر بخواهى .
فرمود : «شريرترين شما كسى است كه تنها فرود مى آيد [و با ديگران نمى آميزد] ، بنده اش را تازيانه مى زند و عطاى خود را از ديگران بازمى دارد» .
سپس فرمود : «آيا شما را از بدتر از چنين كسى خبر دهم ؟ » .
گفتند : آرى ، اى پيامبر خدا ، اگر شما بخواهيد .
فرمود : «آن كه با مردم دشمنى مى كند و آنان با او دشمنى مى كنند» .

پرینت احادیث

تحف العقول : پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود: «هان! شما را از شريرترين مردم خبر دهم؟»
گفتند : آرى ، اى پيامبر خدا .
فرمود : «آن كه تنها فرود مى آيد [و با ديگران نمى آميزد]، عطاى خود را باز مى دارد و بنده اش را با تازيانه مى زند. هان! شما را از بدتر از آن خبر دهم ؟» .
گفتند : آرى ، اى پيامبر خدا .
فرمود : «آن كه از هيچ لغزشى نمى گذرد و هيچ عذرى را نمى پذيرد».
سپس فرمود: «هان ! شما را از بدتر از آن خبر دهم ؟»
گفتند : آرى ، اى پيامبر خدا .
فرمود : «آن كه به خيرش اميد و از شرّش ايمنى نيست» .
سپس فرمود : «هان ! شما را از بدتر از آن خبر دهم ؟» .
گفتند : آرى ، اى پيامبر خدا .
فرمود : «آن كه با مردم دشمنى مى كند و آنان با او دشمنى مى كنند» .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با يكديگر دشمنى مكنيد ، كه زداينده [ايمان ]است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دنيا ، بر دشمنانِ يكديگر، تنگ است .

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

مَنْ أيْقَنَ أنّهُ يُفارِقُ الأحبابَ، ويَسكُنُ التُّرابَ، ويُواجِهُ الحِسابَ، ويَسْتَغْنِي عَمّا خَلَّفَ، ويَفْتَقِرُ إلى ما قَدَّمَ، كانَ حَرِيّا بِقِصَرِ الأملِ وطُولِ العَملِ؛
هر كه يقين كند كه از دوستان جدا خواهد شد و در دل خاك خواهد خفت و حساب و كتابى در پيش رو دارد و آنچه بر جاى مى‏ نهد به كارش نخواهد آمد و به آنچه پيش فرستاده نيازمند است، سزاوار است كه رشته آرزو را كوتاه و دامنه عمل را دراز گرداند.

بحار الأنوار : 73/167/31

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3338