عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

آنچه دوستى را خالص مى كند

رسول خدا صلي الله عليه و آله : سه چيز ، دوستى را خالص مى سازد : هديه كردن عيب هاى يكديگر [و بيان آنها، براى حل مشكل] ؛ در غيبت دوست ، پاس خاطرِ او را داشتن و بدگويى نكردن ؛ و يارى رساندن در سختى .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : سه چيز ، دوستى برادرت را برايت خالص و يكرنگ مى كند : هرگاه او را ببينى ، به او سلام كنى ؛ در مجلس ، جا برايش بگشايى ؛ و او را با محبوب ترينْ نام هايش بخوانى .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : سه چيز ، دوستى برادرت را برايت خالص و يكرنگ مى سازد : در مجلس ، برايش جا بگشايى ؛ او را با محبوب ترين نام هايش بخوانى ؛ و هرگاه بيمار شد ، به عيادتش بروى .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : سه چيز ، دوستى انسان را براى برادر مسلمانش خالص و يكرنگ مى سازد : هرگاه او را ديد ، با گشاده رويى با او ديدار كند ؛ هرگاه در مجلسى كنارش نشست ، برايش جا بگشايد ؛ و او را با محبوب ترينِ نام هايش بخواند .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : آنچه دوستىِ برادر مسلمانت را برايت خالص و يكرنگ مى سازد ، آن است كه در نبودش بيشتر پاس خاطر او را داشته باشى تا در حضورش .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دوستى ، جز با شخص با ادب ، خالص نمى شود .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : اگر مى خواهى دوستى برادرت برايت خالص شود ، با او [زياد ]شوخى مكن ، بگو مگو منما ، بر او فخر مفروش و با او دشمنى مَوَرز .

پرینت احادیث 

امام صادق عليه ‏السلام :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛
زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3453