عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

ج ـ حفظ دوستى كهن

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند متعال ، حفظ دوستىِ ديرين را دوست مى دارد .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند عز و جلپايبندى به برادرىِ ديرين را دوست مى دارد . پس بر آن ، مداومت كنيد .

پرینت احادیث

داوود عليه السلام ـ به فرزندش سليمان عليه السلامـ : پسركم! برادر كهن را تا آن جا كه با تو صادق است ، با برادرىِ [تازه ]به دست آمده ، عوض مكن . حتّى اگر يك دشمن داشته باشى ، آن را كم مشمار و اگر هزار دوست داشته باشى ، آن را بسيار مشمار .

پرینت احادیث

سليمان عليه السلام ـ به فرزندش ـ : پسركم ! دوست ديرين را نگه دار ، كه دوست تازه با او برابر نيست .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : برادر كهن را تا هنگامى كه با تو صادق است ، با برادرىِ [تازه] به دست آمده ، عوض مكن ؛ زيرا اگر چنين كنى ، تغيير داده اى و اگر تغيير بدهى ، نعمت هاى خدا نيز بر ضدّ تو تغيير مى كنند . حديث

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از هر چيز ، نُوَش را برگزين ؛ امّا از برادران ، قديمى ترينشان را .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترينِ هر چيزى ، نوِ آن است ؛ امّا بهترينِ برادران ، قديمى ترينشان است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نشانه بزرگوارىِ آدمى ، گريستن او بر روزگار از دست رفته ، اشتياق به وطن و حفظ برادران ديرين است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هرگاه مصاحبتْ طولانى شود ، حرمت [دوستى] استوارتر مى گردد .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : دوست كُهَن و آزموده ات حديث را نگه دار و از هر دوست نو يافته كه پاسِ هيچ عهد و پيمان و امانتى را نگه نمى دارد ، بپرهيز و درباره خودت ، از مورد اعتمادترينِ مردمان نيز بهوش باش ؛ زيرا مردم ، دشمن نعمت اند .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : دوستى يك روزه ، رابطه است . دوستى يك ماهه ، خويشى است و دوستى يك ساله ، خويشاوندى پايدارى است كه هركس آن را بِبُرد ، خداوند ، [رشته عمر] او را به سر مى آورد .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : دوستى بيست ساله ، [نوعى ]خويشاوندى است .

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

مَنْ أيْقَنَ أنّهُ يُفارِقُ الأحبابَ، ويَسكُنُ التُّرابَ، ويُواجِهُ الحِسابَ، ويَسْتَغْنِي عَمّا خَلَّفَ، ويَفْتَقِرُ إلى ما قَدَّمَ، كانَ حَرِيّا بِقِصَرِ الأملِ وطُولِ العَملِ؛
هر كه يقين كند كه از دوستان جدا خواهد شد و در دل خاك خواهد خفت و حساب و كتابى در پيش رو دارد و آنچه بر جاى مى‏ نهد به كارش نخواهد آمد و به آنچه پيش فرستاده نيازمند است، سزاوار است كه رشته آرزو را كوتاه و دامنه عمل را دراز گرداند.

بحار الأنوار : 73/167/31

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3339