عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

ج ـ حفظ دوستى كهن

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند متعال ، حفظ دوستىِ ديرين را دوست مى دارد .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند عز و جلپايبندى به برادرىِ ديرين را دوست مى دارد . پس بر آن ، مداومت كنيد .

پرینت احادیث

داوود عليه السلام ـ به فرزندش سليمان عليه السلامـ : پسركم! برادر كهن را تا آن جا كه با تو صادق است ، با برادرىِ [تازه ]به دست آمده ، عوض مكن . حتّى اگر يك دشمن داشته باشى ، آن را كم مشمار و اگر هزار دوست داشته باشى ، آن را بسيار مشمار .

پرینت احادیث

سليمان عليه السلام ـ به فرزندش ـ : پسركم ! دوست ديرين را نگه دار ، كه دوست تازه با او برابر نيست .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : برادر كهن را تا هنگامى كه با تو صادق است ، با برادرىِ [تازه] به دست آمده ، عوض مكن ؛ زيرا اگر چنين كنى ، تغيير داده اى و اگر تغيير بدهى ، نعمت هاى خدا نيز بر ضدّ تو تغيير مى كنند . حديث

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از هر چيز ، نُوَش را برگزين ؛ امّا از برادران ، قديمى ترينشان را .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترينِ هر چيزى ، نوِ آن است ؛ امّا بهترينِ برادران ، قديمى ترينشان است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نشانه بزرگوارىِ آدمى ، گريستن او بر روزگار از دست رفته ، اشتياق به وطن و حفظ برادران ديرين است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هرگاه مصاحبتْ طولانى شود ، حرمت [دوستى] استوارتر مى گردد .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : دوست كُهَن و آزموده ات حديث را نگه دار و از هر دوست نو يافته كه پاسِ هيچ عهد و پيمان و امانتى را نگه نمى دارد ، بپرهيز و درباره خودت ، از مورد اعتمادترينِ مردمان نيز بهوش باش ؛ زيرا مردم ، دشمن نعمت اند .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : دوستى يك روزه ، رابطه است . دوستى يك ماهه ، خويشى است و دوستى يك ساله ، خويشاوندى پايدارى است كه هركس آن را بِبُرد ، خداوند ، [رشته عمر] او را به سر مى آورد .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : دوستى بيست ساله ، [نوعى ]خويشاوندى است .

پرینت احادیث 

امام علی عليه ‏السلام :

أبخَلُ النّاسِ مَن بَخِلَ على نفسِهِ بمالِهِ و خلّفَهُ لِوُرّاثِهِ؛
بخيل‏ترين مردم كسى است كه مال خويش را از خود دريغ دارد و براى وارثانش بگذارد.

غرر الحكم : ح3253

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454