کتابخانه احادیث شیعه

د ـ گشاده رويى به هنگام ديدار

امام باقر عليه السلام : مردى نزد پيامبر خدا آمد و گفت : اى پيامبر خدا ! مرا سفارشى كن» .
از جمله سفارش هاى حضرت به او اين بود كه : «با روى گشاده ، با برادرت ديدار كن» .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : هيچ يك از كارهاى نيك را حقير مشمار ؛ گرچه [آن كار نيك ، در اين حد باشد كه ]برادرت را با روى گشاده ديدار كنى .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : هر كار نيكى ، صدقه است . از جمله كارهاى نيك ، آن است كه برادرت را با روى گشاده ديدار كنى و از آب دَلوِ خود در ظرف او بريزى .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : لبخند انسان به روى چهره برادرش ، نيكى است و برطرف ساختن خاشاك از سر راهش نيكى است . خداوند به چيزى بالاتر از شاد ساختن مؤمنان ، پرستيده نشده است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هركه به روى برادرش لبخند بزند ، برايش ثوابى (پاداشى) خواهد بود .
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : هركه به روى برادر مؤمن خود لبخند بزند ، خداوند برايش ثوابى خواهد نوشت و هركه خداوند برايش ثوابى بنويسد ، او را عذاب نخواهد داد .
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از ابن محبوب، از يكى از ياران امام صادق عليه السلام ـ : به ايشان (امام صادق) گفتم : «حدّ خوش خويى چيست ؟»
فرمود : «در رفتارت افتادگى كنى ، سخنت را شيرين نمايى و برادرت را با روى گشاده ديدار كنى .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

أَلْعَبْدُ حُرٌّ ما قَنَعَ، أَلْحُرُّ عَبْدٌ ماطَمَعَ؛

بنده اگر قناعت كند، «آزاد» است، آزاد، اگر طمع داشته باشد «برده» است!

غررالحكم: ج1 ،ص113

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462