عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

گوناگون

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، رحمت كند دوستى را كه به دوستش در كار خيرش يارى رساند .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : مسلمان ، برادرِ مسلمان است و لوازم ضرورى زندگى را از او دريغ نمى دارد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : مبادا تو را نسبت به دوستت فريب دهند [و رابطه شما را قطع كنند ]يا آن كه [با رفتارت ]مغلوب دشمنت شوى .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با برادرى پرهيزگار و ديندارْ مصاحبت كن ، تا سلامت مانى ، و از او راهنمايى بخواه ، تا سود برى .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برادران را به مقدار تقوا[يى كه دارند ، ]دوست بدار .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بپرهيز از آن كه چنان دوستت را از خود برانى كه از [حدود ]دوستى ات نيز بيرون برود ؛ بلكه براى او از دوستى خود ، جايى بگذار كه براى بازگشت ، به آن اعتماد كند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هركه به دوست خود بدى كند و [با رفتارش ]او را تباه سازد ، [گويى ]از شمار [نيروهاى ]خود كاسته است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : تباه ساختن دوست ، از بى توفيقى است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : مبادا چنان دوستت را از خود برَمانى كه دورى از تو را برگزيند و جدايى را ترجيح دهد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : هرگاه يكى از يارانت نيكى كرد ، همه خوبى خودت را نثارش مكن و چيزى از آن را باقى بگذار ، تا به هنگام ديدنِ نيكخواهى بيشتر او ، آن را نثارش كنى .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : هرگاه دوستى داشتى كه برادرى و دوستىِ او را نمى پسنديدى ، آن را بر مردمْ آشكار مكن ؛ چون كه او همچون شمشير كُندى است در خانه انسان ، كه بِدان دشمنش را مى ترساند ، حال آن كه دشمن نمى داند آن شمشير ، بُرنده است يا كُند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : هرگاه با كسى دوست شدى ، بر تو لازم است كه با دوست او نيز دوست باشى ؛ ليكن بر تو لازم نيست كه با دشمن او دشمن شوى ؛ زيرا اين مسئله بر خدمتكار او لازم است ، نه بر همانند او .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : اين كه دوستت را نزد دشمنت ببينى ، به تو زيان نمى زند ؛ چون كه اگر برايت سودى نداشته باشد ، زيانى هم به تو نمى رساند .

پرینت احادیث

المعجم الكبير ـ به نقل از حارث ـ : على عليه السلام درباره «مردانگى» از فرزندش حسن بن على عليه السلامپرسش هايى كرد ... . [از جمله ]پرسيد : «بزدلى چيست ؟» .
پاسخ داد : گستاخى در برابر دوست و پشت كردن به دشمن .

پرینت احادیث

داوود عليه السلام : دشمنىِ يك تن را [حتى] به بهاى دوستى هزار تن نيز مَخر!

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هركه همواره انتظار داشته باشد كه دوستش او را بر خود مقدّم دارد ، هميشه خشمگين خواهد بود .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در ديوان منسوب به ايشان ـ :

كسى با من دوستى نكرد ، جز آن كه/
دوستىِ ناب خود را همواره نثارش كردم.

و كسى با من دشمن نشد ، گرچه در حقّ ما بدى كرد /
جز آن كه همواره هدايت او را از خداى رحمان خواستار شدم .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در ديوان منسوب به ايشان ـ :

مانند پدرى كه به فرزندانش مهربانى مى كند/
براى دوستت فروتنى كن .

آنان را چونان بيمارى كه تندرستى خود را مى جويد ، بجوى/
و دروغگو را رها كن كه شايسته مصاحبت نيست .

دوستت را در همه حال ، حفظ كن/
و شخصى را به دست آر كه دروغ نمى گويد .

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

مَنْ أيْقَنَ أنّهُ يُفارِقُ الأحبابَ، ويَسكُنُ التُّرابَ، ويُواجِهُ الحِسابَ، ويَسْتَغْنِي عَمّا خَلَّفَ، ويَفْتَقِرُ إلى ما قَدَّمَ، كانَ حَرِيّا بِقِصَرِ الأملِ وطُولِ العَملِ؛
هر كه يقين كند كه از دوستان جدا خواهد شد و در دل خاك خواهد خفت و حساب و كتابى در پيش رو دارد و آنچه بر جاى مى‏ نهد به كارش نخواهد آمد و به آنچه پيش فرستاده نيازمند است، سزاوار است كه رشته آرزو را كوتاه و دامنه عمل را دراز گرداند.

بحار الأنوار : 73/167/31

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3338