کتابخانه احادیث شیعه

د ـ يارى

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هركه برادر مسلمانش را يارى كند ـ در حالى كه توان يارى او را داشته باشد ـ ، خداوند ، او را در دنيا و آخرت ، يارى خواهد كرد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هرگاه مؤمنى ، برادر مؤمنش را ـ در حالى كه توانايى يارى دادنِ او را دارد ـ تنها گذارد ، خداوند ، او را در دنيا و آخرت ،
تنها خواهد گذاشت .
نمایش منبع
صحيح مسلم ـ به نقل از جابر ـ : دو جوان به جان يكديگر افتادند ؛ يكى از مهاجران و ديگرى از انصار . آن جوان مهاجر ـ يا برخى از مهاجران ـ فرياد زد : اى مهاجران ! كمك كنيد! .
و آن جوان انصارى نيز بانگ زد : اى انصار! كمك كنيد! .
پيامبر خدا بيرون آمد و فرمود : «اين بانگ اهل جاهليّت ، چيست ؟» .
گفتند : اى پيامبر خدا! چنين نيست . دو جوان به جان يكديگر افتادند و اين يك ، از پشت بر ديگرى حمله ور شد .
حضرت فرمود : «[در اين دعوا] چيز مهمى پيش نيامد ؛ اما انسان بايد برادرش را يارى كند ؛ چه ستمكار باشد و چه ستمديده . اگر ستمكار باشد ، او را بازدارد كه همين ، يارى اوست و اگر ستمديده باشد ، او را [عليه ستمكار ، ]يارى نمايد» .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

أَلْعَبْدُ حُرٌّ ما قَنَعَ، أَلْحُرُّ عَبْدٌ ماطَمَعَ؛

بنده اگر قناعت كند، «آزاد» است، آزاد، اگر طمع داشته باشد «برده» است!

غررالحكم: ج1 ،ص113

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462