عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

خدا را دوست بداريد و محبوب ديگران سازيد

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خدا را به سبب نعمت هايى كه به شما بخشيده است ، دوست بداريد . مرا به سبب دوستى خداى عز و جل دوست بداريد و اهل بيتم را براى دوستى من ، دوست بداريد .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : آن كه خدا را دوست مى دارد ، دوستش بداريد و خدا را با همه قلبتان دوست بداريد .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خدا را محبوب بندگانش كنيد ، تا خدا شما را دوست بدارد .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداى عز و جلبه داوود عليه السلامفرمود : «مرا دوست بدار و محبوب خلقم گردان» .
داوود گفت : پروردگارا ! آرى ، من تو را دوست دارم؛ امّا چگونه تو را محبوب خلقت گردانم ؟
فرمود : «نعمت هايى را كه به آنان داده ام ، يادآور شو ؛ زيرا اگر خوبى هايم را يادآورشان شوى ، مرا دوست خواهند داشت» .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : داوود عليه السلامدر گفتگويش با پروردگار گفت : پروردگارا ! كدام بنده ات در نزدت محبوب تر است ، تا او را به سبب دوستى ات، دوست بدارم ؟
فرمود : «اى داوود ! محبوب ترين بنده ام نزد من ، شخص پاك دلِ پاك دستى است كه به كسى بدى نمى رساند و سخن چينى نمى كند . كوه ها از جاى كنده مى شوند ؛ امّا او ثابت است . مرا دوست مى دارد و آن را كه مرا دوست بدارد نيز دوست مى دارد و مرا محبوب بندگانم مى گرداند» .
داوود عليه السلام گفت : پروردگارا ! تو نيك مى دانى كه من دوستت دارم و آن را كه دوستت بدارد نيز دوست مى دارم؛ امّا چگونه تو را محبوب گردانم ؟
فرمود : «آيات ، نعمت ها و عطاى مرا به آنان يادآورى كن» .

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : خداى تعالى به موسى عليه السلاموحى فرمود: «مرا دوست بدار و محبوب بندگانم گردان» .
موسى عرض كرد : پروردگارا! تو مى دانى كه هيچ كس را بيشتر از تو دوست نمى دارم ؛ اما ـ پروردگارا! ـ بادل هاى بندگان چه كنم ؟
خداى تعالى به او وحى فرمود : «نعمت ها و نيكى هايم را به آنان يادآور شو؛ زيرا كه آنان جز خوبى از من نديده اند و به ياد ندارند» .

پرینت احادیث

امام سجاد عليه السلام : خداوند عز و جل به موسى عليه السلاموحى كرد : «مرا محبوب خلقم گردان و خلقم را محبوب من گردان» .
موسى عليه السلام گفت : پروردگارا ! چگونه اين كار را انجام دهم ؟
فرمود : «نعمت ها و عطاهاى مرا به آنان يادآورى كن ، تا مرا دوست بدارند ، كه اگر شخصِ گريزان از درگاهم و يا گم شده از آستانم را بازگردانى و هدايت نمايى ، از عبادت صد ساله اى كه روزهايش را روزه دار و شب هايش را شب زنده دار باشى ، برايت برتر است» .

پرینت احادیث

إرشاد القلوب : خداوند به موسى عليه السلام وحى كرد : «نعمت هايم را به خلقم يادآورى كن ، به آنان نيكى نما و مرا محبوبشان گردان ، كه آنان ، جز كسى را كه به آنان نيكى نموده است ، دوست نمى دارند» .

پرینت احادیث

شُعَبُ الإيمان ـ به نقل از انس ـ : پيامبر خدا صلي الله عليه و آلهفرمود : «هان ! شما را از مردمى كه نه پيامبرند و نه شهيد ، و ليكن روز قيامت بر منبرهايى از نور قرار دارند و پيامبران و شهيدان به منزلتشان نزد خداوند عز و جل رشك مى برند ، باخبر كنم ؟» .
[اصحاب] گفتند : آنان كيستند ؟
فرمود : «كسانى كه بندگان خدا را نزد خدا محبوب مى گردانند و خدا را محبوب بندگانش مى سازند و خيرخواهانه بر زمين گام مى زنند» .
پرسيديم : «خدا را محبوب بندگان خدا مى گردانند [ ، روشن است] ؛ امّا چگونه بندگان خدا را محبوب خدا مى گردانند ؟
فرمود : «به آنان فرمان مى دهند تا خدا را دوست بدارند و از آنچه خداوند ناخوش مى دارد ، بازشان مى دارند و [بندگان خدا ]چون از اين آمران و ناهيانْ اطاعت كردند ، خداوند ، دوستشان خواهد داشت» .

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

مَنْ أيْقَنَ أنّهُ يُفارِقُ الأحبابَ، ويَسكُنُ التُّرابَ، ويُواجِهُ الحِسابَ، ويَسْتَغْنِي عَمّا خَلَّفَ، ويَفْتَقِرُ إلى ما قَدَّمَ، كانَ حَرِيّا بِقِصَرِ الأملِ وطُولِ العَملِ؛
هر كه يقين كند كه از دوستان جدا خواهد شد و در دل خاك خواهد خفت و حساب و كتابى در پيش رو دارد و آنچه بر جاى مى‏ نهد به كارش نخواهد آمد و به آنچه پيش فرستاده نيازمند است، سزاوار است كه رشته آرزو را كوتاه و دامنه عمل را دراز گرداند.

بحار الأنوار : 73/167/31

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3338