عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

آنان كه خدا دشمنشان مى دارد

صفحه اختصاصي حديث و آيات (إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) . حديث

(خداوند ، تجاوزكاران را دوست ندارد) .
(وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ) . حديث
(خداوند ، هيچ ناسپاسِ گنهكارى را دوست ندارد) .
(وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّــلِمِينَ ) . حديث
(خداوند ، ستمكاران را دوست ندارد) .
(إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ) . حديث
(خداوند ، كسى را كه متكبّر و فخرفروش است ، دوست ندارد) .
(إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ) . حديث
(خداوند ، كسى را كه خيانتكار و گنهكار است ، دوست ندارد) .
(وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ) . حديث
(خداوند ، مُفسدان را دوست ندارد) .
(إِنَّهُو لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) . حديث
(خداوند ، مُسرفان را دوست ندارد) .
(إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْخَآئنِينَ ) . حديث
(خداوند ، خائنان را دوست ندارد) .
(إِنَّهُو لاَ يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ) . حديث
(خداوند ، مستكبران را دوست ندارد) .
(إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ) . حديث
(خداوند ، هيچ خيانتكار ناسپاسى را دوست ندارد) .
(إِنَّ قَـرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَـهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُو لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُوْلِى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُو قَوْمُهُو لاَ تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ) . حديث
(قارون از قوم موسى بود كه بر آنان ستم ورزيد و ما از گنجينه ها ، آن قدر به او داده بوديم كه كليدهاى آن براى يك گروه نيرومند ، سنگين مى آمد . [به خاطر آوريد ]آن هنگام [را ]كه قوم وى به او گفتند : سرمست مشو كه خدا ، سرمستان را دوست ندارد) .
(إِنَّهُو لاَ يُحِبُّ الْكَـفِرِينَ ) . حديث
(خداوند ، كافران را دوست ندارد) .
(وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لاَ تَمْشِ فِى الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ) . حديث
(از مردم [از سر تكبّر] ، رخ برمتاب و در زمين ، متكبّرانه راه مرو كه خداوند ، هيچ متكبّر فخرفروشى را دوست ندارد) .
رسول اللّه صلي الله عليه و آله : أربَعَةٌ يُبغِضُهُمُ اللّه ُ عز و جل : البَيّاعُ الحَلاّفُ ، وَالفَقيرُ المُختالُ ، وَالشَّيخُ الزّاني ، وَالإِمامُ الجائِرُ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداى عز و جلچهار تن را دشمن مى دارد : فروشنده سوگند خوار ، فقير متكبّر ، پيرِ زناكار و پيشواى ستمكار .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند به سه تن نمى نگرد و با آنان سخن نمى گويد : پيشواى ستمكار ، پيرِ زناكار و عابد متكبّر .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، سه تن را دشمن مى دارد: پير زناكار ، فقير متكبّر و دولتمندِ ستمكار .

پرینت احادیث

البُخلاء الخطيب ، از ابوذر : پيامبر اكرم صلي الله عليه و آلهفرمود : «خداوند متعال ، سه تن را دشمن مى دارد : بخيل ، منّت گذار و بدكار» يا فرمود : «سوداگرِ سوگند خوار و فقير متكبّر» .

پرینت احادیث

مسند ابن حنبل ـ به نقل از مُطَرِّف بن عبداللّه ـ : از ابوذر حديثى برايم نقل كرده بودند كه دوست داشتم براى آن ، ببينمش . پس او را ديدم و به او گفتم : شنيده ام كه گفته اى: شنيدم پيامبر خدا مى فرمود : «خداوند عز و جل سه تن را دوست و سه تن را دشمن مى دارد» .
پاسخ داد : «آرى ، و گمان نمى كنم كه بر دوستم محمد صلي الله عليه و آلهدروغ بسته باشم» (و اين جمله را سه بار تكرار كرد) ...
پرسيدم : آن سه تن كه خداوند دشمنشان مى دارد ، كيستند ؟
گفت : «فخرفروش متكبّر ، كه شما در كتاب خداى عز و جلمى خوانيد «خداوند ، هيچ متكبّر فخر فروشى را دوست ندارد» ، بخيل منّت گذار و سوداگر يا فروشنده سوگندخوار» .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند عز و جل ... سه تن را دشمن مى دارد : پيرِ زناكار ، فقير متكبّر و دولتمندِ بخيل .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خداوند از خلقش ، پيرِ سفيدموىِ زناكار ، دولتمندِ ستمكار و مستمندِ مستكبر را دشمن مى دارد .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند متعال ، دولتمندِ ستمكار ، پيرِ نادان و مستمندِ متكبّر را دشمن مى دارد .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، سه تن را دشمن مى دارد : كسى كه منّت گذارانه صدقه مى دهد ؛ آن كه در عين دارايى ، در خرجى دادنْ تنگ مى گيرد ؛ و فقيرِ وِلخرج .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، پير زناكار ، دولتمند ستمكار ، فقيرِ متكبّر و گداى سمج را دشمن مى دارد و پاداشِ بخشنده منّت گذار را از ميان مى برد و متكبّرِ گستاخ دروغگو را سخت دشمن مى دارد .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، كسى را كه به خانه اش يورش برند و او [در دفاع از خانواده اش] نجنگد ، دشمن مى دارد .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند عز و جل كسى را كه در برابر برادرانش روى در هم مى كشد ، دشمن مى دارد .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند متعال ، كسى را كه در زندگى اش بخيل است و به هنگام مرگش بخشنده مى شود ، دشمن مى دارد .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، دو خوى را دوست دارد و دو خوى را دشمن مى دارد . آن دو خوى كه خداوند دوستشان مى دارد، بخشندگى و آسانگيرى است، و آن دو كه خداوند متعال دشمنشان مى دارد، بداخلاقى و بُخل است . هرگاه خداوند خوبى بنده اى را بخواهد ، او را به برآوردن نيازهاى مردم، به كار وا مى دارد .

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود : «خداوند عز و جل هر مردى را كه زود ازدواج مى كند و زود طلاق مى دهد ، و هر زنى را كه زود ازدواج مى كند و زود طلاق مى گيرد ، دشمن مى دارد» يا «لعنت مى كند» .

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : خداوند عز و جلهركس را كه زود به زود طلاق مى دهد و همسر عوض مى كند ، دشمن مى دارد .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، هر داناى به دنيا و نادان نسبت به آخرت را دشمن مى دارد .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، هر بدعت گذارى را دشمن مى دارد .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند عز و جل كسى را كه متكلّفانه سخن مى گويد و چنان زبانش را مى چرخاند كه گاو [به هنگام خوردن كاه] مى چرخاند ، دشمن مى دارد .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، هر سختْ دلِ متكبّرِ مال اندوزِ فريادزن در بازارها را كه در شب ، مردارى بويناك و در روز ، چون الاغ است ، دشمن مى دارد .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : موسى بن عمران ، از پروردگارش مسئلت كرد و دستانش را به دعا برداشت و گفت : پروردگارا ! هرجا كه رفتم ، آزارم دادند .
خداوند به او وحى كرد : «اى موسى ! در ميان لشكرت سخن چينى هست» .
موسى گفت : پروردگارا ! او را به من بنما .
خداوند متعال به او وحى كرد : «من سخن چين را دشمن مى دارم؛ پس چگونه خودم سخن چينى كنم ؟».

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، ناسزاگوىِ هرزه درا و گداى سِمِج را دشمن مى دارد .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : از سخن زشت و ناسزا بپرهيز كه خداوند عز و جلبد زبانِ ناسزاگوى را دشمن مى دارد .

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : خداوند ، شخص لعنت كننده دشنام دهنده ، طعنه زنِ به مؤمنان ، بدزبانِ ناسزاگوى و گداىِ سمج را دشمن مى دارد .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، آدم هفتاد ساله اى را كه در رفتار و جلوه ، چون جوان بيست ساله است ، دشمن مى دارد .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند متعال ، مؤمن ناتوانى را كه از قدرت بازدارندگى تهى است ، دشمن مى دارد .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : پيامبر صلي الله عليه و آلهفرمود : «خداوند عز و جل مؤمن ناتوانى را كه دين ندارد ، دشمن مى دارد» .
به ايشان گفتند : مؤمنى كه دين ندارد ، كيست ؟
فرمود : «آن كه نهى از منكر نمى كند» .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خداوندِ سبحان ، شخصِ بى شرمِ گستاخ بر گناهان را دشمن مى دارد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خداوندِ سبحان ، شخصِ درازْآرزوىِ بدكار را دشمن مى دارد .

پرینت احادیث

الخصال ـ به نقل از ابن أبى عُمير از حسين بن عثمان ، از امام صادق عليه السلام ـ : «خداوند عز و جلدولتمندِ ستمكار ، پيرِ زناكار و صُعلوكِ فخرفروش را دشمن مى دارد» . سپس فرمود : «مى دانى صُعلوكِ فخرفروش كيست ؟».
گفتيم : شخص مستمند است .
فرمود : «نه! كسى است كه با بخشيدن پاره اى از اموالش ، به خداوند عز و جلنزديكى نمى جويد» .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : خداوند متعال ، فروشنده اى را كه كالايش را با سوگند خوردن به فروش مى رساند ، دشمن مى دارد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خداوند ، بنده اى را كه دهان خود را مى گشايد و مى گويد : «بارالها ! به من روزى بده» ، ولى دست از طلبِ روزى مى كشد ، دشمن مى دارد .

پرینت احادیث

كتاب من لا يحضره الفقيه : به امام صادق عليه السلام گفتند : شنيده ايم پيامبر خدا فرموده است كه خداوند متعال ، خانه اى را كه در آن گوشت هست و [نيز ]چاقِ فربه را دشمن مى دارد .
حضرت فرمود : «ما خود ، گوشت مى خوريم و آن را دوست داريم . در حقيقت ، مقصود ايشان ، خانه اى است كه در آن ، با غيبت ، گوشت مردم خورده مى شود و مقصودشان از چاقِ فربه ، شخص متكبّرى است كه در رفتارش فخرفروشى مى كند» .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هرگاه خداوند ، بنده اى را دشمن داشته باشد ، مال را محبوب او مى گرداند ، آرزوهايش را مى گستراند ، انديشه دنيا خواهى را در او مى افكند و او را با هواى نفسش وامى گذارد . در نتيجه ، او بر توسن سركشى سوار مى شود ، فساد را مى گسترد و به بندگان ، ستم مى كند .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : خداوند عز و جلپُرخوابى و بيكارى بسيار را دشمن مى دارد .

پرینت احادیث

امام كاظم عليه السلام : خداوند عز و جل بنده پُر خوابِ بيكار را دشمن مى دارد .

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

مَنْ أيْقَنَ أنّهُ يُفارِقُ الأحبابَ، ويَسكُنُ التُّرابَ، ويُواجِهُ الحِسابَ، ويَسْتَغْنِي عَمّا خَلَّفَ، ويَفْتَقِرُ إلى ما قَدَّمَ، كانَ حَرِيّا بِقِصَرِ الأملِ وطُولِ العَملِ؛
هر كه يقين كند كه از دوستان جدا خواهد شد و در دل خاك خواهد خفت و حساب و كتابى در پيش رو دارد و آنچه بر جاى مى‏ نهد به كارش نخواهد آمد و به آنچه پيش فرستاده نيازمند است، سزاوار است كه رشته آرزو را كوتاه و دامنه عمل را دراز گرداند.

بحار الأنوار : 73/167/31

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3339