کتابخانه احادیث شیعه

فضيلت برادرىِ خدايى

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هيچ مسلمانى ـ پس از بهره اسلام آوردن ـ بهره اى همچون برادرى خدايى ، به دست نياورده است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه در راه خدا برادرى كند ، سود بَرد و هركه در راه دنيا برادرى كند ، بى بهره مانَد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترينِ برادران ، كسى است كه برادرى اش در راه خدا باشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در راه خدا با برادران ، برادرى كن و صالحان را به خاطر صالح بودنشان دوست بدار .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با برادرىِ خدايى است كه [درخت ]برادرى به بار مى نشيند .
نمایش منبع
تحف العقول : امام باقر عليه السلام فرمود : «هركه در راه خدا و بر اساس ايمان به خدا ، برادرى به دست آورد و براى خشنودى خدا به حقوق برادرى اش وفادارى كند ، پرتوى از ايمان ، و امانى از عذاب خدا ، و عزّتى پاينده ، و آوازه اى فزاينده ، و حجّتى به دست مى آورَد كه روز قيامت ، به كمك آن پيروز شود ؛ زيرا مؤمن نسبت به خداوند عز و جل نه پيوسته است و نه گسسته» .
از ايشان پرسيدند : معناى «نه پيوسته است و نه گسسته ، چيست ؟
فرمود : «به او پيوسته نيست ، تا خودِ او باشد و از او گسسته نيست ، تا از جز او باشد» .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : دوستى ، گاه در راه خدا و پيامبرش است و گاه در راه دنياست . پس آنچه در راه خدا و پيامبرش باشد ، پاداش آن بر عهده خداست و آنچه در راه دنيا باشد ، پوچ و بى اثر است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ به اصحاب خود ـ : از خدا بترسيد و برادرانى نيكوكار باشيد . در راه خدا يكديگر را دوست بداريد ، به يكديگر بپيونديد ، با هم مهربان باشيد ، يكديگر را ببينيد و به ديدار يكديگر برويد و مسئله [امامت] ما را به يكديگر يادآورى كنيد و آن را زنده نگه داريد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : دوست داشتن برادران ، از جمله دينِ انسان است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : محبّت انسان به برادرانش ، برايش نزد خداوند، فضيلتى به شمار مى رود.
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از حَفص بن بَختَرى ـ : نزد امام صادق عليه السلام بودم كه مردى بر ايشان وارد شد . حضرت به من فرمود : «دوستش دارى ؟» .
گفتم : آرى .
فرمود : «بايد هم دوستش بدارى كه او برادرت ، شريك دينت و ياورت بر ضد دشمنت است ، حال آن كه روزى اش به عهده كسى جز توست» .
نمایش منبع
حدیث روز 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : :

أحَبُّ الأعمالِ إلَى اللّه‏ِ سُرورٌ (الذي) تُدخِلُهُ عَلَى المُؤمِنِ، تَطرُدُ عَنهُ جَوعَتَهُ أو تَكشِفُ عَنهُ كُربَتَهُ؛

محبوبترين كارها در پيشگاه خدا، شاديى است كه به مؤمن رسانى، گرسنگيش را بر طرف سازى يا اندوهش را بزدايى.

كافي : 2 / 191 / 11

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454