عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

ايمنى در روز قيامت

رسول خدا صلي الله عليه و آله : دوستان خدايى ، در آن روزى كه سايه اى جز سايه خدا نيست ، در سايه عرش خدا هستند . مردم وحشت مى كنند؛ امّا آنان ،
وحشت نمى كنند و مردم مى هراسند؛ امّا آنان نمى هراسند .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند بر هفت تن سايه مى افكند ، در روزى كه سايه اى جز سايه اش نيست : ... و دو تن كه در راه خدا با يكديگر دوستى مى كنند و بر اساس آن ، گِرد يكديگر مى آيند و از يكديگر جدا مى شوند .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : دوستان خدايى ، روزى كه سايه اى جز سايه خدا نيست ، در سايه عرش هستند و پيامبران و شهيدان ، به منزلت آنانْ رشك مى برند .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، روز قيامت مى فرمايد : «آنان كه به وسيله جلال من با يكديگر دوستى كرده اند ، كجايند ؟ امروز در سايه ام بر آنان سايه مى افكنم ؛ روزى كه سايه اى جز سايه من نيست» .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه دو تن در راه خدا با يكديگر دوستى كنند ، خداوند ، برايشان كرسى اى مى نهد و آنان را بر آن مى نشانند تا خداوند عز و جل از حساب [خلق ، ]فراغت يابد .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله ـ در پاسخ به سؤال مردى باديه نشين ، درباره مردمانى كه نه پيامبرند و نه شهيد ، امّا پيامبران و شهيدان ، به سبب جايگاه و منزلت نزديكشان به خداوند ، بر آنان رشك مى برند ـ : آنان ، مردمانى هستند از مردم گم نام و قبايل ناشناخته و غريب كه پيوند خويشاوندى ميانشان وجود ندارد؛ بلكه در راه خداوند عز و جلبا يكديگر دوستى ورزيده اند و با هم ، يكرنگ شده اند . خداوند ، روز قيامت ، برايشان منبرهايى از نور مى نهد و آنان را بر آنها مى نشاند و چهره هايشان را نورانى و لباس هايشان را فروزان مى سازد . روز قيامت ، مردم مى هراسند؛ امّا آنان نمى هراسند، و آنان ، اولياى خدا هستند كه نه بر آنان
ترسى است و نه اندوهگين مى شوند .

پرینت احادیث 

پیامبر مکرم صلی الله علیه و آله :

اَلْمَـرْءُ مَعَ مَنْ أَحَـبَّ؛
انسان همراه كسى محشور مى‏ شود كه او را دوست بدارد.

بحارالأنوار: ج 17، ص 13

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3445