کتابخانه احادیث شیعه

44 ـ ادب و خرد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ادب نيكو، زيور خرد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر چيزى نيازمند خرد است و خرد نيازمند ادب.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ريشه درخت ادب در انسان، خرد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه ادبش بر خردش افزون باشد، همچون شبانى است در ميان گوسپندان بسيار.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام : آن را كه خرد نيست، ادب نيست.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465