کتابخانه احادیث شیعه

45 ـ تأديب [و تربيت] نفس

امام على عليه السلام : به تأديب و تربيت نفسهاى خود بپردازيد و آنها را از شيفتگى به عادتهايشان بازداريد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه آموزگار و مربّى خود باشد ، بيشتر در خور بزرگداشت است از كسى كه آموزگار و مربّى مردم باشد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

رُبَّ كَلامٍ جَـوابُهُ السُّـكُوتُ؛

چه بسا سخنى كه پاسخ آن، « سكوت » است!

غررالحكم: ج4، ص64

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462