کتابخانه احادیث شیعه

46 ـ آنچه ادب مى آورد

تحف العقول : خداوند متعال به عيسى عليه السلام فرمود : دل خود را با ترس (از من) تربيت كن .
نمایش منبع
تنبيه الخواطر ـ به عيسى بن مريم عليه السلام عرض شد : چه كسى تو را ادب آموخت؟ ـ فرمود: هيچ كس ادبم نياموخت، بلكه زشتىِ نادانى را ديدم و از آن دورى گزيدم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با دانشمندان همنشينى كن تا بر دانشت افزوده ، ادبت نيكو و جانت پاكيزه گردد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چون دانش آدمى فزونى گيرد، ادبش افزون مى شود و ترسش از پروردگارش دو چندان مى گردد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق علیه السلام : :

تَجَنَّبوا البَوائقَ يُمَدَّ لَكُم في الأعمارِ؛

از بديها دورى كنيد تا عمرتان طولانی شود.

عيون أخبار الرضا(ع) : ج2، ص36، ح90

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462