کتابخانه احادیث شیعه

142 ـ تصريح به امامت آن بزرگوار

كفاية الأثر ـ به نقل از مالك بن أعين جهنى ـ : على بن الحسين به فرزندش محمّد بن على عليهماالسلاموصيت كرد و اينگونه فرمود : فرزندم ! من تو را جانشين خود پس از خودم قرار دادم ، در مورد آنچه بين من و توست هيچ كس ادّعايى نكند مگر آنكه خداوند در روز قيامت طوقى از آتش به گردنش بياويزد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

رُبَّ كَلامٍ جَـوابُهُ السُّـكُوتُ؛

چه بسا سخنى كه پاسخ آن، « سكوت » است!

غررالحكم: ج4، ص64

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462