کتابخانه احادیث شیعه

165 ـ انتظار فرج (گشايش)

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين كارهاى امّت من ، انتظار فرج از خداوند عز و جل است.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : انتظار فرج، خود بزرگترين فرج است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كه در حال انتظار اين امر (ظهور قائم) بميرد ، همچون كسى است كه با قائم در خيمه او باشد؛ نه، بلكه به مانند كسى است كه پيشاپيش پيامبر خدا صلى الله عليه و آله شمشير مى زند.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : انتظار فرج، جزء فرج است.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465