کتابخانه احادیث شیعه

174 ـ حقيقت ايمان

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ايمان نه به ظاهر است و نه به آرزو، بلكه ايمان آن است كه در دل خالص باشد وعمل آن را تصديق كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ايمان، شناخت با دل است و گفتن با زبان و عمل با اركان.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ايمان، شكيبايى و بخشش است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همانا هر چيزى حقيقتى دارد. و هيچ بنده اى به حقيقت ايمان نمى رسد مگر آن كه بداند آنچه به او رسيده نمى توانست نرسد و آنچه به او نرسيده نمى توانست برسد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بنده آنگاه به ايمان حقيقى دست مى يابد كه براى خدا به خشم آيد و براى خدا خشنود شود . پس ، هرگاه چنين باشد سزامند ايمان حقيقى گشته است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ بنده اى مؤمن نيست مگر آن كه هر خوبى كه براى خود مى خواهد براى مردم نيز بخواهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ايمان، خالص كردن عمل است [براى خدا].
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ايمان، شكيبايى در سختى و گرفتارى است و سپاسگزارى در آسايش و نعمت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : راستى اوج ايمان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ايمان هيچ بنده اى راستين نباشد مگر زمانى كه اطمينان او به آنچه نزد خداست بيشتر باشد از آنچه در دست خويش دارد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : همانا از نشانه هاى ايمان حقيقى اين است كه حق را، هر چند به زيان تو باشد، بر باطل، هر چند به سود تو باشد، ترجيح دهى.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

اِذا هِبْتَ اَمْرا فَقَعْ فيهِ فَاِنَّ شِدَّةَ تَوَقّيهِ اَعْظَمُ مِمّا تَخافُ مِنْهُ؛

هرگاه از كارى هراس و بيم داشتى، خود را در آغوش همان كار بيفكن، چرا كه سختى پرهيز و هراس، بزرگتر از خود آن چيزى است كه از آن مى‏ ترسى.

نهج البلاغه، حكمت 175

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461