کتابخانه احادیث شیعه

200 ـ دستاوردهاى امانتدارى

لقمان عليه السلام : فرزندم! امانت را [به صاحبش ]برگردان تا دنيا و آخرتت سالم بماند، و امانتدار باش تا توانگر باشى.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : امانتدارى توانگرى مى آورد، و خيانت در امانت نادارى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هرگاه امانتدارى تقويت شود، صداقت و دوستى زياد گردد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : امانتدارى، [مايه] توانگرى است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق علیه السلام : :

تَجَنَّبوا البَوائقَ يُمَدَّ لَكُم في الأعمارِ؛

از بديها دورى كنيد تا عمرتان طولانی شود.

عيون أخبار الرضا(ع) : ج2، ص36، ح90

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462