کتابخانه احادیث شیعه

215 ـ بخيل

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كم آسايش ترين مردم، بخيل است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بخيل، خزانه دار وارثان خويش است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بخيل، هيچ دوستى ندارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در شگفتم از بخيل كه فقرى را كه از آن گريزان است به سوى خود مى كشد و ثروتى را كه در پى آن است از دست مى دهد. او در دنيا مانند تهيدستان به سر مى برد و در آخرت همچون توانگران از او حسابرسى مى شود.
نمایش منبع
عنه عليه السلام : بخيل از خداوند دور است و از مردم هم دور است . و به آتش نزديك است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بخيلان بيش از همه بايد براى مردم آرزوى توانگرى كنند؛ زيرا وقتى مردم بى نياز شدند، از اموال و داراييهاى بخيلان چشم بر مى دارند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : در بخل بخيل همين بس كه به خداى خود بدگمان است. كسى كه به عوض يقين داشته باشد، بذل و بخشش مى كند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

ما ابتَلَى اللّه‏ُ أحَدا بمِثلِ الإملاءِ لَهُ؛

خداوند هيچ كس را به چيزى همانند مهلت دادن به او، آزمايش نكرده است.

نهج البلاغه، حكمت 116

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462