کتابخانه احادیث شیعه

236 ـ تشويق به خوشرويى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خوشرويى، كينه را مى زدايد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : با برادرت گشاده رو برخورد كن.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : شما هرگز نمى توانيد همه مردم را از اموال خود بهره مند سازيد، پس با آنان با گشاده رويى و خوشرويى تمام برخورد كنيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوشرويى، كمند دوستى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوشرويى، خوى آزاده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوشرويى، ريسمان محبّت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شادى مؤمن در چهره اوست، قدرتش در دينش و اندوهش در دلش.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوشرويى تو، نشانگر بزرگوارى و كرامت نفس توست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چون با برادران خود رو به رو شديد و دست داديد و خوشرويى و گشاده رويى نشان داديد، هنگام جدا شدن گناهانتان ريخته است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : همانا بهترين وسيله اى كه مردم با آن دلهاى دوستان خود را به دست مى آورند و كينه ها را از دلهاى دشمنانشان مى زدايند، خوشرويى هنگام برخورد با آنان است و جوياى احوال آنان شدن در غيابشان و گشاده رويى با آنان در حضورشان.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام حسن عسکری عليه ‏السلام : :

لايَشْغَلَكَ رِزْقٌ مَضـْمُونٌ عَـنْ عَـمَلٍ مَفـْرُوضٍ؛

مبادا روزى تضمين شده (كه در هرحال به تو مى‏ رسد) تو را از كار واجب باز دارد.

تحف العقول: ص489

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461