کتابخانه احادیث شیعه

244 ـ كارهاى منفور نزد خدا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نزد خداوند چيزى منفورتر از شكم پُر نيست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : چيزى در نزد خداوند عزيز و ارجمند ، بدتر از بخل و بد اخلاقى نيست . و همانا بخل عمل را ضايع مى كند همان گونه كه گل عسل را .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند از پُرخوابى و بيكارى زياد نفرت دارد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : سه چيز است كه خداوند آنها را دشمن مى دارد: خوابيدن در روز بدون شب زنده دارى، خنده بى دليل، و غذا خوردن از روى سيرى.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : مردى از خثعم خدمت پيامبر خدا صلى الله عليه و آله آمد و عرض كرد: كدام كار نزد خداوند عز و جل مبغوض تر است؟ فرمود: شرك ورزيدن به خدا. عرض كرد: ديگر چه؟ فرمود: بريدن از خويشاوندان. عرض كرد: سپس چه؟ فرمود: امر به منكر و نهى از معروف.
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : خداوند از قيل و قال و بر باد دادن مال و خواهش بسيار نفرت دارد.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465