کتابخانه احادیث شیعه

256 ـ معناى بلاغت

امام على عليه السلام : بلاغت آن است كه به گفتار، روان و به فهم، آسان باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بلاغت آن است كه پاسخ دهى بى كندى و درست بگويى بى خطا.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : گاه از بلاغت به ايجاز بسنده مى شود.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بلاغت به [معناى] تندى زبان و پَرت و پلاگويى بسيار نيست بلكه بلاغت، رساندن معنا و آوردن دليل و برهانِ درست است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بلاغت در سه چيز است: نزديك شدن به معناى مورد نظر، دورى كردن از گفتار حشو و زايد، و رساندن معناى زياد با عبارت كوتاه.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465