کتابخانه احادیث شیعه

266 ـ نعمت بلا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند بنده مؤمن خود رابا بلا و گرفتارى تغذيه مى كند ، همچنانكه مادر فرزند خود را با شير .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هرگاه خداوند خير مردمى را بخواهد آنان را مبتلا مى كند.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : خداوند عز و جل مؤمن را با بلاو سختى مى نوازد، همچنان كه مرد خانه با آوردن هديه از سفر، خانواده خود را مى نوازد، و او را از دنيا پرهيز مى دهد، همچنان كه پزشك بيمار را پرهيز مى دهد .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : شما هرگز مؤمن نيستيد مگر آن كه بلا و گرفتارى را نعمت شماريد و آسايش و رفاه را مصيبت؛ زيرا صبر بر بلا و گرفتارى ارزشمندتر است از غفلت به هنگام آسايش و خوشى.
نمایش منبع
امام عسكرى عليه السلام : هيچ گرفتارى و بلايى نيست مگر آن كه نعمتى از خداوند آن را در ميان گرفته است.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465