کتابخانه احادیث شیعه

273 ـ سخت ترين آزمايش بندگان

امام على عليه السلام : خداوند هيچ كس را به چيزى همچون مهلت دادن به او نيازموده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بينوايى، بلاست و بدترازبينوايى بيمارى تن است و از آن بدتر بيمارى دل است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند بندگان را به چيزى سخت تر از بذل مال نيازموده است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : سه چيز است كه هر كس به يكى از آنها گرفتار شود آرزوى مرگ كند: فقر پياپى، محروميت رسوا ، و دشمن چيره.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام كاظم عليه ‏السلام :

لَيسَ الحِميةُ أن ‏تَدَعَ الشيءَ أصلاً لاتَأكُلَهُ، ولكنَّ الحِميَةَ أن تَأكُلَ مِنَ الشيءِ وتُخَفِّفَ؛

پرهيز اين نيست كه چيزى را اصلاً نخورى، بلكه پرهيز آن است كه از هر چيزى سبُك بخورى.

کافی : ج8 ، ص291 ، ح443

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465