کتابخانه احادیث شیعه

293 ـ تشويق تاجران به راستگويى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : تاجر درستكار، راستگو و مسلمان ، در قيامت با شهيدان است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : تاجر راستگو در روزقيامت زير سايه عرش است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سه نفرند كه خداوند به آنها نظر نمى كند : ... و كسى كه از كالاى خود تبليغ دروغ كند.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465