کتابخانه احادیث شیعه

313 ـ پاداش عمل نيك

امام على عليه السلام : پاداش عمل تو برتر از عملت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پاداش آخرت، رنج و سختى دنيا را از ياد مى برد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوند سبحان براى اطاعت از خود پاداش در نظر گرفت و براى نافرمانى اش كيفر، تا بندگانش را از خشم و عذاب خويش دور دارد و به سوى بهشت خود براند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پاداش كار به اندازه رنج وزحمتى است كه دارد.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465