کتابخانه احادیث شیعه

317 ـ نقش ايرانيان در انقلاب

امام باقر عليه السلام : ياران قائم سيصد و سيزده نفر از فرزندان عجم اند . برخى از آنها در روز با ابرها اين سو و آن سو برده مى شوند و با نام و نام پدر ، نسب و زيورآلاتشان شناخته مى شوند و شمارى ديگر در رختخواب خود آرميده اند و بدون تعيين وقت در كنار قائم در مكه حضور به هم مى رسانند .
نمایش منبع
سنن ترمذى ـ به نقل از صالح بن ابى صالح هم پيمان عمرو بن حريث ـ : از ابو هريره شنيدم كه مى گفت : از عجم ها در خدمت رسول خدا ياد كردم . پيامبر فرمود : اعتمادِ من به آنها يا به شمارى از آنها بيشتر از شما يا برخى از شماست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : گويى عجمها (ايرانيان) رامى بينم كه در مسجد كوفه چادر زده اند و قرآن را همان گونه كه نازل شده است به مردم مى آموزند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465