کتابخانه احادیث شیعه

330 ـ ضررهاى بى تجربگى

امام على عليه السلام : هر كس امور را تجربه نكندفريب مى خورَد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كس بدرستى تجربه آموزداز هلاكتها جان سالم به در مى برد و هر كس از تجارب بى نيازى جويد عواقب امور را نمى بيند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : ... شخص كم تجربه خودرأى، هرگز نبايد به هيچ رياستى طمع بندد.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465