کتابخانه احادیث شیعه

346 ـ با كه همنشينى كنيم؟

لقمان عليه السلام : فرزندم! با دانشمندان نشست و برخاست كن و زانو به زانوى آنها بنشين ؛ چه، خداوند عز و جل دلها را با نور حكمت زنده مى گرداند همچنان كه زمين را با بارش آسمان زندگى مى بخشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : حواريان عيسى عليه السلام عرض كردند: يا روح اللّه ! پس با چه كسى همنشين شويم؟ فرمود: با آن كه ديدارش شما را به ياد خدا اندازد و گفتارش بر دانش شما بيفزايد و كردارش شما را به آخرت ترغيب كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : تنها در محضر دانشمندانى نشينيد كه شما را از پنج چيز به پنج چيز فرا مى خوانند: از دودلى به يقين، از ريا به اخلاص، از دنيا خواهى به دنيا گريزى، از تكبّر به فروتنى و از ناخالصى به خلوص.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مسكين وار باشيد و مسكينان را دوست بداريد و با آنان بنشينيد و كمكشان كنيد. از همنشينى با توانگران دورى ورزيد و بر آنان رحم و دلسوزى كنيد و از اموالشان چشم برگيريد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با دانشمندان بنشين تا بردانشت افزوده گردد، اَدَبت نيكو شود و تزكيه نفس يابى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با فرزانگان همنشينى كن تاخردت كمال يابد و شرافت نفس يابى و نادانى از تو رخت بربندد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با تهيدستان بنشين تا شكرگزارى ات [از خدا] زياد شود.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : مجالس پاكان،فراخوانِ به سوى پاكى است.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465