کتابخانه احادیث شیعه

393 ـ معناى نادانى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از نادانى است كه هر چه مى دانى فاش سازى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دل بستن به دنيا، با وجود آن همه رنجهايى كه از او مى بينى، نادانى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آرزوى محال داشتن ، نادانى است.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام ـ در پاسخ به پرسش پدرش از تفسير نادانى ـ فرمود : استفاده كردن زود هنگام از فرصت پيش از آن كه آن را كاملاً به دست آورى، و خوددارى كردن از جواب.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : نادانى در سه چيز است:دوست عوض كردن، مخالفت كردن بدون دليل و برهان، و پرس و جو از چيزهاى بيهوده.
نمایش منبع
امام عسكرى عليه السلام : خنده اى كه از روى تعجب نباشد نشانه نادانى است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

رُبَّ كَلامٍ جَـوابُهُ السُّـكُوتُ؛

چه بسا سخنى كه پاسخ آن، « سكوت » است!

غررالحكم: ج4، ص64

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462