کتابخانه احادیث شیعه

408 ـ پاسخ

امام على عليه السلام : هرگاه پاسخها انبوه شوند ،پاسخِ درست پوشيده ماند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : گاه باشد كه زبان آور [نيز ]درپاسخ فروماند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كس در جواب دادن شتاب كند پاسخ درست را نيابد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از نشانه هاى فضل و دانش،دادن پاسخ درست است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تندى را كنار بگذار و در دليل بينديش، و خويشتن را از ياوه گويى نگه دار تا از لغزش در امان مانى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چون در برابر نادان بردبارى نشان دهى بيگمان بهترين جواب را به او داده باشى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بسا سخنى كه پاسخش سكوت است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كس به هر سؤالى كه ازاو مى شود پاسخ دهد ، ديوانه است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

اللّه‏َ اللّه‏َ فِي الصَّلاةِ فَإنَّها خَيرُ العَمَلِ، إنَّها عِمادُ دينِكُم؛

خدا را، خدا را درباره نماز، كه بهترين كردار و ستون دين شماست !

گزیده تحف العقول، ح65

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462