کتابخانه احادیث شیعه

440 ـ محكومانِ به زندان ابد

امام باقر عليه السلام ـ درباره مردى كه به كسى دستور قتل ديگرى را داده و او وى را به قتل رسانيده باشد ـ فرمود : قاتل كشته مى شود و آن كه دستور قتل داده در زندان نگاه داشته مى شود تا بميرد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : على عليه السلام درباره دو مرد كه يكى از آنها شخصى را نگه داشته و ديگرى او را كشته بود چنين داورى فرمود : قاتل كشته مى شود و آن ديگرى بازداشت مى گردد تا در تنگنا بميرد ؛ همچنان كه با نگه داشتن مقتول موجب مرگ او در تنگنا شده است .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق علیه السلام : :

اِنَّ مَعَ اْلاِسْرافِ قِلَّةُ الْبَرَكَةِ؛

همانا اسراف با كمى بركت همراه است.

وسائل الشيعه: ج 15، ص 261

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469