کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

443 ـ سيره پيامبر در زندان كردن متهم

امام صادق عليه السلام : پيامبر صلى الله عليه و آله متهم به قتل را شش روز دربازداشت نگه مى داشت . اگر در اين مدت اولياى مقتول دليلى بر اثبات قاتل بودن او ارائه نمى دادند آزادش مى كرد .
نمایش منبع
سنن ابى داوود به نقل از حكيم از پدرش : پيامبر صلى الله عليه و آله مرد متّهمى را زندانى كرد .
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465