کتابخانه احادیث شیعه

447 ـ فقرزدايى حجّ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : حجّ، فقر و تهيدستى را ازبين مى برد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كس سه بار حجّ به جاآورد، هرگز به فقر گرفتار نيايد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : نديده ام كه چيزى همانندمداومت بر زيارت اين خانه چنان سريع توانگرى آورد و فقر را بزدايد.
نمایش منبع
ثواب الأعمال ـ به نقل از اسحاق بن عمار ـ : به امام صادق عليه السلام عرض كردم: من خود را آماده كرده ام كه هر ساله يا خودم به حجّ بروم يا مردى از افراد خانواده ام را با هزينه خودم به حجّ بفرستم، فرمود : آيا بر اين كار مصمّم هستى؟ عرض كردم: آرى. فرمود: اگر چنين كنى يقين داشته باش كه ثروتت زياد خواهد شد و تو را نويد ثروتمندى مى دهم.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

رُبَّ كَلامٍ جَـوابُهُ السُّـكُوتُ؛

چه بسا سخنى كه پاسخ آن، « سكوت » است!

غررالحكم: ج4، ص64

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462