کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

476 ـ در حدّ ، نه وساطت پذيرفته است و نه ضمانت و نه سوگند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركس با وساطت خودمانع جارى شدن حدّى از حدود الهى شود پيوسته در خشم الهى به سر برد تا آن كه وساطتش را پس بگيرد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در حدّ، نه وساطت پذيرفته است، نه كفالت و نه سوگند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در هيچ حدّى از حدود ، كفالت وجود ندارد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام از پدرش از پدرانش از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل كرد كه آن حضرت از شفاعت كردن در حدود نهى نمود، آنگاه امام عليه السلام فرمود: هركس براى اجرا نشدن حدى از حدود الهى پادر ميانى كند و در راه از كار انداختن حدوداو بكوشد، خداوند متعال در روز قيامت عذابش كند .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465