کتابخانه احادیث شیعه

498 ـ نكوهش آزمند

امام على عليه السلام : آزمند ، اسيرى زبون است كه ازبند اسارت هرگز نرهد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در پاسخ به اين پرسش كه : كدام خوارى بدتر است ؟ ـ فرمود : آزمندى به دنيا .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : روزى، قسمت شده است ؛ حريص، محروم است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آزمند، نيازمند است اگر چه مالك همه دنيا باشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آن كه حريص شد خود را دربدبختى و رنج افكند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آزمند، بسنده نمى كند .
نمایش منبع
امام حسين عليه السلام : نه عفّت و مناعت مانع روزى مى شود و نه حرص زدن روزى بيشتر مى آورد ؛ زيرا روزى تقسيم شده و اجل حتمى است و حرص زدن ، طلب گناه است .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : حكايت آزمندِ به دنيا، حكايت كرم ابريشم است كه هرچه بيشتر ابريشم بر خود مى تند ، با بيرون آمدن از پيله بيشتر فاصله مى گيرد تا آن كه سرانجام دق مرگ مى شود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : امير المؤمنين ، صلوات اللّه عليه ، مى فرمود : اى آدميزاد ! اگر از دنيا به قدر كفايت خواهى همان كمترين دنيا تو را بس باشد و اگر بيش از كفايت خواهى همه دنيا هم تو را بس نباشد .
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465