کتابخانه احادیث شیعه

565 ـ سرآمد حكمت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ترس از خدا، سرآمد حكمت است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همانا بهترين سخن، ذكر خداست و سرآمد حكمت، اطاعت از اوست .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همانا مدارا كردن، سرآمد حكمت است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ملازمت با حقّ و فرمانبرى از مُحقّ، سرآمد حكمت است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

رُبَّ كَلامٍ جَـوابُهُ السُّـكُوتُ؛

چه بسا سخنى كه پاسخ آن، « سكوت » است!

غررالحكم: ج4، ص64

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462