کتابخانه احادیث شیعه

566 ـ آنچه حكمت مى آورد

امام على عليه السلام : بر شهوت (خواهش نفس) چيره شو ، حكمتت به كمال مى رسد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : حكمت، جز با خويشتندارى از گناه به دست نمى آيد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هركه به دنيا پشت كند، خداوند حكمت را در دلش استوار گرداند و زبانش را به آن گويا سازد .
نمایش منبع
حدیث روز 

حضرت عیسی علیه السلام : :

اِعلَموا أنَّ أصلَ كُلِّ خَطيئَةٍ حُبُّ الدُّنيا؛

بدانيد كه ريشه هر خطايى، دنيادوستى است.

تنبيه الخواطر: ج1، ص129

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462