کتابخانه احادیث شیعه

572 ـ نحوه سوگند دادن ستمگر

امام على عليه السلام : هرگاه خواستيد ستمگر را سوگند دهيد، چنين سوگندش دهيد كه بگويد: «از حول و قوّه خدا بدور باشم» زيرا اگر به دروغ چنين سوگندى ياد كند بى درنگ سزايش را خواهد چشيد . اما اگر بگويد : «سوگند به خدايى كه جز او خدايى نيست» در كيفر او درنگ خواهد شد ؛ زيرا خداوند متعال را به يگانگى ستوده است .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469