کتابخانه احادیث شیعه

581 ـ نكوهش حماقت

امام على عليه السلام : حماقت، بدترين درد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدترين فقر ، حماقت است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زيانى كه احمق به خود مى زند دشمن به دشمنش نمى زند .
نمایش منبع
حدیث روز 

حضرت عیسی علیه السلام : :

اِعلَموا أنَّ أصلَ كُلِّ خَطيئَةٍ حُبُّ الدُّنيا؛

بدانيد كه ريشه هر خطايى، دنيادوستى است.

تنبيه الخواطر: ج1، ص129

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462