کتابخانه احادیث شیعه

615 ـ صفات خاشعان

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نشانه خاشع چهار چيز است : حساب بردن از خدا در نهان و آشكار، انجام كارهاى نيك ، انديشيدن براى روز قيامت، و راز و نياز با خدا .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه دلش خاشع شد، اندامهايش نيز خاشع شود .
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465