کتابخانه احادیث شیعه

641 ـ بركات خوشخويى در آخرت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بنده ، هر چند در عبادت ضعيف باشد ، مسلّما با اخلاق نيك خود در آخرت به درجات بزرگ و منزلتهاى والايى دست مى يابد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همانا انسان خوشخو را پاداشى همانند پاداش روزه گير شب زنده دار است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در ترازوى اعمال، چيزى سنگينتر از خوشخويى نيست .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همانا محبوبترين شما نزد من و نزديكترينتان به من در روز قيامت ، خوشخوترين و افتاده ترين شماست .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آن مؤمن ايمانش كاملتر است كه اخلاقش نيكوتر باشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سرلوحه نامه [اعمال] مؤمن ، خوشخويى اوست.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465