کتابخانه احادیث شیعه

654 ـ نحوه رفتار با ميگسار

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : شرابخوار اگر سخنى گفت باور نكنيد ، اگر خواستگارى كرد به او زن ندهيد ، اگر بيمار شد به عيادتش نرويد ، اگر مُرد بر جنازه اش حاضر نشويد، و به او امانت مسپاريد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : شرابخوار به گوگرد مى ماند ؛ به او نزديك مشويد كه شما را بدبو مى كند همچنان كه گوگرد بدبو مى كند.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465