کتابخانه احادیث شیعه

658 ـ فضيلت ترس از خدا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سرآمد حكمت ترس از خداست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بلند پايه ترين مردم نزد خدا ترسانترين آنها از اوست .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سه چيز نجاتبخش است ... ترس از خدا در نهان چنان كه گويى او را مى بينى ؛ چه اگر تو او را نمى بينى او تو را مى بيند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه خداشناس تر باشد خدا ترس تر است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ترس [از خدا] رداى خداشناسان است .
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : اى فرزند آدم ! تا زمانى كه ترس [از خدا] جامه زيرين تو باشد و اندوه بالاپوشت پيوسته در خير و خوبى خواهى بود .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام :

خُذُوا الكَلِمَةَ الطَّيِّبَةَ مِمَّن قالَها و إن لَم يَعمَل بِها؛

سخن نيك را از گوينده آن برگيريد، اگر چه به آن عمل نكند.

تحف العقول ، ص 291

چهل حدیث « گهرهای باقری » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465