کتابخانه احادیث شیعه

658 ـ فضيلت ترس از خدا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سرآمد حكمت ترس از خداست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بلند پايه ترين مردم نزد خدا ترسانترين آنها از اوست .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سه چيز نجاتبخش است ... ترس از خدا در نهان چنان كه گويى او را مى بينى ؛ چه اگر تو او را نمى بينى او تو را مى بيند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه خداشناس تر باشد خدا ترس تر است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ترس [از خدا] رداى خداشناسان است .
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : اى فرزند آدم ! تا زمانى كه ترس [از خدا] جامه زيرين تو باشد و اندوه بالاپوشت پيوسته در خير و خوبى خواهى بود .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق علیه السلام : :

تَجَنَّبوا البَوائقَ يُمَدَّ لَكُم في الأعمارِ؛

از بديها دورى كنيد تا عمرتان طولانی شود.

عيون أخبار الرضا(ع) : ج2، ص36، ح90

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462