کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

675 ـ هرگاه خداوند خوبى مردمى را بخواهد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر گاه خداوند خوبى مردمى را بخواهد، شمارِ دين شناسان آنان را زياد گرداند، و نادانانشان را كم كند . پس چون فقيه سخنى بگويد، براى سخن خود يارانى بيابد وچون نادان سخنى بگويد شكست خورد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند تبارك وتعالى هرگاه ماندگارى يا رُشد مردمى را بخواهد، صرفه جويى و پاكدامنى روزيشان كند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هرگاه خداوند خوبى خانواده اى را بخواهد آنان را در دين فقيه وآگاه كند ، كوچك آنان بزرگشان را گرامى و محترم شمارد ، در معيشتشان ملايمت و مدارا و در هزينه هايشان ميانه روى روزيشان كند ، به عيبهايشان بينا گرداند و در نتيجه از آنها دست بكشند و توبه كنند ؛ و اگر براى خانواده اى خوبى نخواهد آنان را به حال خود رها كند .
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465