کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

678 ـ كار خوبِ اندك را نبايد كوچك شمرد

امام على عليه السلام : كار خوب را انجام دهيد و چيزى از آن را كوچك مشماريد ؛ زيرا خُرد آن بزرگ است واندك آن بسيار.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : كار خوب را هرگز خُرد مشمار؛ زيرا فردا[ى قيامت] آن را طورى مى بينى كه شادمانت مى كند .
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465