کتابخانه احادیث شیعه

679 ـ معيار خوبى و بدى

امام على عليه السلام : خوبى و بدى جز با مردم شناخته نمى شوند . پس اگر خواهى كه خوبى را بشناسى، خوبى كن، اهل آن را مى شناسى و اگر خواهى بدى را بشناسى، بدى كن، اهلش را مى شناسى .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469