کتابخانه احادیث شیعه

679 ـ معيار خوبى و بدى

امام على عليه السلام : خوبى و بدى جز با مردم شناخته نمى شوند . پس اگر خواهى كه خوبى را بشناسى، خوبى كن، اهل آن را مى شناسى و اگر خواهى بدى را بشناسى، بدى كن، اهلش را مى شناسى .
نمایش منبع
حدیث روز 

حضرت عیسی علیه السلام : :

اِعلَموا أنَّ أصلَ كُلِّ خَطيئَةٍ حُبُّ الدُّنيا؛

بدانيد كه ريشه هر خطايى، دنيادوستى است.

تنبيه الخواطر: ج1، ص129

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462