کتابخانه احادیث شیعه

734 ـ پرهيز ، بهترين داروست

امام على عليه السلام : گرسنگى كشيدن سودمندترين داروست .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : پرهيز از غذا ، به بيمار زيانى نمى رساند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : [ آغاز ] پرهيز ، پس از هفت روز براى بيمار سودى ندارد .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : پرهيز بهترين داروست و معده خانه امراض است ، بدن را مادامى كه عادت مى كند عادت بده .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : پرهيز اين نيست كه چيزى را اصلاً نخورى، بلكه پرهيز آن است كه از هر چيزى سبُك بخورى .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق علیه السلام : :

تَجَنَّبوا البَوائقَ يُمَدَّ لَكُم في الأعمارِ؛

از بديها دورى كنيد تا عمرتان طولانی شود.

عيون أخبار الرضا(ع) : ج2، ص36، ح90

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462