کتابخانه احادیث شیعه

736 ـ گوناگون

امام على عليه السلام : چه بسا كه دارويى خود درد و بيمارى باشد و دردى كه دارو و درمان باشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه تلخى دوا را تحمل نكند ، درد و بيمارى اش ادامه يابد .
نمایش منبع
امام حسين عليه السلام : هرگز براى پادشاه دارو نسخه مكن ؛ زيرا اگر سودمند افتد از تو سپاسگزارى نكند و اگر زيان رساند تو را متّهم سازد .
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465