کتابخانه احادیث شیعه

740 ـ ويژگى هاى كسى كه دين ندارد

امام باقر عليه السلام : هر كه ملتزم به اطاعت از معصيت كار شود ، دين ندارد ، هر كه ملتزم به نسبت دروغ و باطلى به خدا شود ، دين ندارد و هركه ملتزم به انكار آيه اى از آيات خدا شود دين ندارد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : كسى كه خود را به ولايت (حاكميت) پيشواى ستمگر غير خدايى ملتزم كند ، دين ندارد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : كسى كه پايبند عهد و پيمان نيست دين ندارد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كه به خاطر دين ، حبّ و بغض نداشته باشد ، دين ندارد .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : كسى كه مردانگى و انسانيّت ندارد دين ندارد .
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : كسى كه پارسايى ندارد، دين ندارد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق علیه السلام : :

تَجَنَّبوا البَوائقَ يُمَدَّ لَكُم في الأعمارِ؛

از بديها دورى كنيد تا عمرتان طولانی شود.

عيون أخبار الرضا(ع) : ج2، ص36، ح90

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462