کتابخانه احادیث شیعه

741 ـ آسانى دين

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى مردم! همانا دين خدا آسان است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من براى آوردن دين راستين و آسان برگزيده شده ام و هركه با سنّت و روش من مخالفت كند، از من نيست .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند مرا براى [تبليغ ]رهبانيت برنينگيخت ، بلكه بهترين دين نزد خدا، آيين راستين و آسان (اسلام) است .
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465